No 7 Sakit Sa Mga Babae Age 25-35 Nakamamatay Source: UNESCO, WHO, Alamin Kung Ano Ito

Sa mga babaeng aged 25-35, isang grupo ng mga sakit ay idiniklarang isa sa mga nakakamatay or deadly diseases. Ito...